پنج‌شنبه 5 فروردین‌ماه سال 1389

آثار تاریخی بیستون که سال گذشته نیز به ثبت جهانی رسید یکی از اماکن تاریخی استان کرمانشاه می باشد که همه ساله بویژه در ایام نوروز مورد استقبال هزاران نفر از گرشگران داخلی وخارجی قرار می گیرد.